Contributie

De tarieven van de contributie zijn als volgt:

  • Jeugd (tot 16 jaar) : € 70
  • 16 tot 18 jaar         : € 82,50
  • Senioren                : € 137,50

Je kunt de contributie overmaken naar bankrekeningnummer: NL 33 RABO 0335178014. Bij automatisch incasso krijgt je € 2,50 korting.

Opzeggen/overschrijven

Opzegging van je lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. De opzegging moet wel vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar bij onze ledenadministratie binnen zijn. Opzeggen kan alleen door middel van een mail te sturen naar onze ledenadministratie. Het mailadres is vinden is op de pagina “bestuur” op onze website. Bij niet tijdige opzegging blijf je contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Als je in het volgend voetbalseizoen wilt gaan spelen bij een andere voetbalclub dan moet je allereerst tijdig opzeggen en vervolgens vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek indienen bij de KNVB.