Lid worden

Voornaam (verplicht)
Roepnaam (verplicht)
Adres (verplicht)
Woonplaats (verplicht)
Geboorteplaats (verplicht)
Telefoonnr. (verplicht)
U DIENT BIJ DIT FORMULIER EEN KOPIE VAN EEN GELDIG IDENTITITEITSBEWIJS BIJ TE VOEGEN!
*** Leden vanaf JO13 moeten ook een pasfoto inleveren voor op de spelerspas.


Opmerkingen

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Pelikaan-S om van bovengenoemd rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie en borgsom.

U ontvangt van de vereniging kleding in bruikleen, op basis van een eigen bijdrage, vandaar dat de vereniging een borgsom van u verlangt van € 35,- (die later weer met u wordt verrekend).