Contributie

Contributie

De tarieven van de contributie zijn per jaar als volgt:

Senioren € 150,00
Jeugd tot 18 jaar €   92,50
Jeugd tot 16 jaar €   80,00
Jeugd JO08 €   30,00

peildatum leeftijd is 1 juli 2018

Je kunt de contributie overmaken naar bankrekeningnummer: NL 33 RABO 0335178014. Bij automatisch incasso krijgt je € 2,50 korting.

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Op de website van het Jeugdsportfonds is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

Opzeggen/overschrijven

Opzegging van je lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. De opzegging moet wel vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij onze ledenadministratie binnen zijn. Opzeggen kan alleen door middel van een mail te sturen naar onze ledenadministratie. Het mailadres is vinden is op de pagina “bestuur” op onze website. Bij niet tijdige opzegging blijf behoudens medische redenen of verhuizing naar andere woonplaats. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.je contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Als je in het volgend voetbalseizoen wilt gaan spelen bij een andere voetbalclub dan moet je allereerst tijdig opzeggen en vervolgens vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek indienen bij de KNVB.