Single Blog Title

This is a single blog caption

Corana en contributie

En toen was het daar het Coronavirus en dan ligt je vereniging ineens stil. Geen wedstrijden, geen trainingen, geen activiteiten en geen vergaderingen. Wat betekent dat nu voor het betalen van de contributie?

Gelukkig hebben veel leden hun contributie gewoon betaald. Maar enkele leden menen dat de contributie niet (geheel) verschuldigd is of deze terug kan vorderen maar dat is niet zo.

Ondanks dat de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten op dit moment niet door kunnen gaan, lopen de kosten van de vereniging wel gewoon door. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie gewoon te innen. Wij hopen dat daar begrip voor is en stellen uw solidariteit met de vereniging zeer op prijs want niemand kan voorzien hoe de vereniging deze crisis zal doorstaan. Mocht uw contributie nog open staan en het betalen daarvan een probleem is, dan horen wij dat graag.

Wij snappen namelijk ook dat u misschien ook hard getroffen bent door de coronacrisis en een betalingsregeling zou dan bijvoorbeeld tot een oplossing kunnen behoren. We zullen samen met u op zoek gaan naar een oplossing die bij u past.

‘Juridisch mag het’
Is het eigenlijk wel toegestaan om als club geld te vragen als er niet gesport kan worden?

  • De juridische relatie tussen de vereniging en lid is het lidmaatschap.
  • De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd.
  • Wordt je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.
  • Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is.
  • Het niet kunnen doorgaan van wedstrijden, trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

We moeten samen de lasten dragen. Als we nu de contributie niet innen dan moet het bedrag volgend jaar flink omhoog en daar zit niemand op te wachten volgens ons.

Wij wensen alle leden het beste in deze moeilijke tijd! Heeft u vragen over bovenstaand, mail dan naar info@hetmolenzicht.nl of bel naar 06-13860765

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Pelikaan S