Single Blog Title

This is a single blog caption

Aanmelden | Afmelden | Overschrijven Pelikaan S

Het einde van het seizoen nadert en het is tijd om alvast een beetje vooruit te kijken naar volgend seizoen. Voor de spelende leden die van plan zijn over te schrijven van/naar een andere club en voor de spelende leden die willen stoppen met voetballen is het zaak tijdig actie te ondernemen.
 
Opzegging van je lidmaatschap bij Pelikaan S kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. De opzegging moet wel vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij onze ledenadministratie binnen zijn. Opzeggen kan alleen door middel van een mail te sturen naar onze ledenadministratie. Het mailadres is vinden is op de pagina “bestuur” op onze website.
 
Zeg je op na 1 juni, dan ben je voor het gehele daaropvolgende seizoen lid van Pelikaan S en ben je ook contributieplichtig voor het hele seizoen. Het is het dan ook niet meer mogelijk om bij een andere club ingeschreven te worden, behoudens medische redenen of verhuizing naar andere woonplaats. Zorg dat je op tijd bent als je je wilt laten overschrijven of je lidmaatschap wilt beëindigen.
Tot uiterlijk 15 juni kan je een overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging. De aanvraag voor overschrijving werkt als volgt:
  • De speler meldt zich bij zijn/haar nieuwe vereniging
  • De speler vult een aanmeldformulier in bij zijn/haar nieuwe vereniging
  • De speler geeft zijn/haar relatiecode (staat op je digitale spelerspas) door aan zijn/haar nieuwe vereniging

Via de nieuwe vereniging ontvangt Pelikaan S vervolgens een overschrijvingsverzoek van de KNVB en wordt het verder afgehandeld.

Dus als je in het volgend voetbalseizoen wilt gaan spelen bij een andere voetbalclub dan moet je allereerst tijdig opzeggen en vervolgens vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek indienen bij de KNVB. Overschrijvingen geven wij alleen vrij als voldaan is aan alle (financiële) verplichtingen en de ter beschikking gestelde kleding is ingeleverd.
 
Het bestuur van Pelikaan S

Leave a Reply