Single Blog Title

This is a single blog caption

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) – woensdag 27 juni 2018.

Bij deze nodigen wij al onze leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in De Gaveborg op woensdag 27 juni 2018 om 20:00 uur.

VOORLOPIGE AGENDA ALV:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen
 • Notulen voorgaande ALV
 • Algemeen jaarverslag
 • Financieel jaarverslag 2016-2017
 • Verslag kascommissie 2016-2017
 • Vaststelling kascommissie 2017-2018
 • Begroting 2018-2019
 • Bestuursverkiezingen
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Leave a Reply